ANBI Cultureel

ANBI

De stichting tot behoud van de AMS ms Bernisse heeft de Culturele ANBI-status. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90 % actief zijn op cultureel gebied.
Donateurs van culturele ANBI’s hebben vanaf 2012 een extra belastingvoordeel,
omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

Belastingvoordeel voor donateurs en sponsors van een culturele ANBI?

Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek.

Particulieren
Mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken.

Ondernemingen
Die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. 

Verantwoording
Vanaf 2020 komt de ANBI verantwoording per jaar op een eigen pagina.
Weergegeven worden jaarlijks de balans van het afgelopen jaar,
het jaarverslag van het afgelopen jaar en het jaarplan van het komende jaar.
Door omstandigheden zijn niet alle voorgaande jaren weergegeven.

Kijk voor alle informatie in het menu Bestuur en ANBI.