AVG Privacyverklaring

Privacyverklaring (m.b.t. AVG 2018) van bemanning en meevarende passagiers aan boord van de AMS 60 Bernisse

De Stichting tot behoud van de AMS 60 Bernisse (hierna te noemen stichting) is altijd verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens zoals vermeldt in deze privacyverklaring. De persoonsgegevens worden verkregen op het moment van aanmelding als vrijwilliger op de AMS Bernisse en/of wanneer een persoon zich aanmeldt voor een vaartocht/activiteit met de AMS Bernisse. De persoonsgegevens zijn in te zien en controleerbaar door de douane zodra het schip op open zee vaart.

Personalia:
Voorletters:
Achternaam:
Geboortedatum:
Adres:                                                                                      No:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:
Email:
Paspoort of ID nr:

Overige informatie:
Gegevens die u vermeldt in correspondentie met en voor de stichting.
Foto en/of videomateriaal welke u verstrekt voor de sociale media van de stichting.

Uw rechten:
De stichting bewaard uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Uw gegevens inzien en indien noodzakelijk aanpassen of verwijderen.
Daarnaast heeft u recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking van deze verklaring in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de stichting.
Dat houdt in dat u het secretariaat van de stichting kan verzoeken om de personalia uit het (computer) bestand te verwijderen.

Onze plichten:
Deze privacyverklaring wordt beheerd door het secretariaat en alleen in te zien door het secretariaat van de stichting.
De personalia zullen niet aan derden worden verstrekt.
De stichting neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen tegen misbruik
Email berichten aan overige deelnemers/opvarenden van een vaartocht worden uitsluitend in BCC verstuurd.
Lichamelijke gebreken van deelnemers/opvarenden waar tijdens activiteiten van de stichting rekening gehouden mee moet/kan worden, zullen alleen bij het dagelijks bestuur van de stichting bekend zijn en als vertrouwelijk worden behandeld.

Contact:
E: secretarisbernisse@gmail.com
W: AMS 60 Bernisse

Datum:

Handtekening: