Stichting informatie

Stichting tot Behoud van de AMS ms BERNISSE 

Op 2 september 1994 is bij notariële acte de Stichting Paradijsvogel opgericht.
Per 1 september 2011 werd de stichting bij notariële acte hernoemd in
‘Stichting tot Behoud van de AMS ms BERNISSE’.

Zij bestaat uit een bestuur, medewerkers en bemanning.
De stichting wordt financieel gesteund door donateurs en sponsors.
Tot de eigendommen van de Stichting behoort een cultuurhistorisch monument;
een AMS 60 mijnenveger.
De stichting waakt over dit cultuurhistorisch maritiem erfgoed.
Het is, voor zover bekend, de enige mijnenveger in West Europa van de AMS 60 klasse
die nog in de vaart is.

De Stichting kent donateurs, sponsors en leden van werkgroepen met een speciale kennis, achtergrond of belangstelling.
Sommige medewerkers dragen hun steentje bij aan de stichting door gespecialiseerde kennis. Anderen door hun enthousiasme. Kortom, iedereen die een bijdrage wil leveren zal geraakt worden door de prettige sfeer en de ongedwongen samenwerking.

Publiekstrekker
Het schip is thans een publiekstrekker geworden op alle plaatsen waar ze afmeert.

Het schip brengt jaarlijks bezoeken aan vele maritieme één- of meerdaagse evenementen in Nederland en België. Voor donateurs en sponsors biedt dat aantrekkelijke mogelijkheden.

Het bestuur
Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter                  Jacques Baljeu
Penningmeester       Jacob den Bakker
Secretaris                   Ab van Ommen
Alg. Bestuurslid        Cor van Saarloos
Alg. Bestuurslid        Pip van Dijk
Alg. Bestuurslid        Dick Westerbaan
Alg. Bestuurslid        Hans Geefshuijsen

ANBI
De stichting heeft de Culturele ANBI-status, waardoor uw donaties en schenkingen aftrekbaar zijn voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting.