Aanmelden

U kunt een aanmeldingsformulier aanvragen via de beheerder donateursadministratie; donateursadm.bernisse@kpnmail.nl
U krijgt dan het in te vullen formulier per post toegestuurd inclusief
een gefrankeerde antwoordenvelop. Het ingevulde formulier stuurt u dan gratis
terug naar: Donateursadministratie. Wildenborch 33, 7006 HK  Doetinchem.

U kunt ook het Donateur aanmeldingsformulier! downloaden, invullen, en
als bijlage per email sturen naar; donateursadm.bernisse@kpnmail.nl

Klik ook hier voor alle onkosten: Kosten; lunch, diner en overnachten

U  WORDT DONATEUR VAN DE BERNISSE VOOR MINIMAAL € 30 PER JAAR.
U hebt gratis toegang tot de Bernisse om haar te bezichtigen
en kan, na aanmelding en bevestiging hiervan, eenmaal per jaar
meevaren op vaartochten naar een bestemming waar we toch al naar toe varen.
De donateur verlaat na afmeren het schip tenzij anders overeengekomen.
Dit geldt voor individuele tochten van een donateur */**

Anders is het als het schip een speciaal ingeplande vaartocht organiseert
voor meerdere donateurs. Deze dag gaat niet naar een georganiseerde bestemming
maar vaart alleen om de donateurs kennis te laten maken met schip en bemanning.
Dat het schip dan ook de brandstof in rekening moet brengen is evident */ **

* Op deze vaartochten zijn niet inbegrepen de gebruikte consumpties,
ontbijt, lunches, diners en eventuele overnachtingen.
Tenzij anders vermeld op de aankondiging van een vaartocht.

**Op deze donateur vaartochten gelden de volgende prijzen
(wijzigingen per trip mogelijk)
Meevaren en lunch:                                       45,00 euro p.p.
Meevaren, lunch en diner:                           70,00 euro p.p.
Meevaren, lunch, diner en overnachten: 85,00 euro p.p.