Erfgoed en monumenten

Een Varend Monument is in Nederland een schip, dat is opgenomen in het Nationaal Register Varende Monumenten van de Federatie Varend Erfgoed Nederland.

FVEN
De Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN) is de koepel van behouds-organisaties. De FVEN (voorheen FONV) behartigt de gemeenschappelijke belangen van de behouds-organisaties, en coördineert en stimuleert activiteiten die van belang zijn voor het Varend Erfgoed. Daarnaast faciliteert de koepel de behouds-organisaties,
waaronder de registratie van het Nederlands Varend Erfgoed.
Geschat wordt dat er zesduizend schepen tot dit erfgoed behoren. 
Op dit moment zijn er drieduizend vaartuigen ingeschreven in het register. De Bernisse is ingeschreven in dit register.

De AMS Bernisse is onderdeel van het Platform Varend Erfgoed Koninklijke Marine en daar zijn wij bijzonder trots op. Het harde werken van vele vrijwilligers is beloond.

PVEKM
Samen met 
Vrienden van de Naaldwijk
 

(ex Hr. Ms. Naaldwijk), 
Zeekadettenkorps Delfzijl 
(ex Hr. Ms. Naarden), 
Zeekadettenkorps Lemmer 
(ex Hr. Ms. Roermond), 
Zeekadettenkorps Harlingen 
(ex Hr. Ms. Sittard), 
Stichting Promotie Maritieme Tradities (ex Hr. Ms. Mahu), 
PBY Catalina vliegboot ‘Karel Doorman’ en de
Stichting Keep Them Landing vormen wij op dit moment het Platform Varend Erfgoed.
De stichting is tevens ANBI cultureel erkent