Enkele regels..

 

…voor oplopers, passagiers en meevarende passanten:

 

 1. Men dient te allen tijde de instructies van de bemanning van de A.M.S.60 Bernisse op te volgen.
 2. Het is ten strengste verboden om drugs/softdrugs aan boord in bezit te hebben
  of te gebruiken op straffe van verwijdering van het schip.
 3. Het bestuur van de Bernisse behoudt zich het recht voor om te allen tijde iemand van boord te sturen of te weigeren ongeacht de reden.
 4. Roken: het is aan boord verboden te roken in het gehele schip, er mag alleen gerookt worden op de aangewezen plek op het dek achter de schoorsteen.
 5. Daar wij inkopen vooraf doen, zal bij tijdige annulering het bedrag van de reis minus gemaakte kosten worden terug gestort.
 6. U dient alle veiligheidsvoorschriften aan boord te respecteren.
 7. Bij verhindering om wat voor reden dan ook, dient u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de voorzitter en deze in kennis te stellen van uw afwezigheid voor de desbetreffende trip.
 8. Het is verplicht een geldig legitimatiebewijs, paspoort of ID-kaart mee aan boord te hebben. Een rijbewijs is geen legitimatiebewijs.
 9. U dient vooraf een privacy verklaring en een contactformulier in te vullen.
  Blanco in te vullen formulieren zijn aan boord aanwezig.
  Vooraf invullen?
  Naar de AVG-Privacy Verklaring
  Contact en informatie formulier
 10. Het meevaren op de Bernisse is geheel op eigen risico.
  U dient zelf te zorgen voor een verzekering.

 Aanmeldingen worden altijd getoetst op beschikbaarheid.
 Voorzitter AMS Bernisse 06 36570346